Alman şair Hölderlin diyor ki; “Kafa adamları var, insan yok; din adamları var, insan yok; efendiler, köleler, gençler ve ağır başlı kişiler dolu; insan yok!..”

Ünlü heykeltraş Auguste Rodin (Fransız, 1840-1917)’e nasıl bu kadar muhteşem heykeller yaptığını sormuşlar. Sanatçı; “Ben heykel yapmıyorum, sadece taşların üzerindeki fazlalıkları yontuyorum!” diye yanıt vermiş. Soru şu; İnsan fazlalıklarını nasıl yontabilir?

Fars şâir ve İslam âlimi Sadî-i Şirazî'ye; sormuşlar; "İnsan nedir?" diye sormuşlar. "Yek katre-i hûnest, sâd hezârân endişe!" diye cevaplamış. Yani, bir damla kan ve bin bir endişe. Soru şu; İnsan endişelerini nasıl giderebilir?

Fransız düşünür Pascal; insanı ‘ne melek ne canavar’ olarak tanımlar ve ekler: “İnsandan melek yaratmak isteyenler ne yazık ki onu canavarlaştırıyorlar!” İnsanın melekleşmeyeceğini biliyoruz. Peki ama insan nasıl canavarlaşmaz?

İrlandalı oyun yazarı, romancı ve şair Oscar Wilde der ki;

“İnsanların çoğu, kendileri değil başkalarıdır; düşünceleri başkalarının düşünceleridir; yaşamları başkalarını taklittir ve tutkuları ise alıntılardır. Şimdilerde insanlar öz benliklerinden korkuyorlar!” Peki insan bu korkuyu nasıl yenebilir?

“Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz!”Alman şair Christian FriedrichHölderlin

Sorular sorular...

Bitmiyor ki sorular.

İnsan/lık nerede?

İnsan/lık nasıl alçaklıktan kurtulabilir?

İnsanı insan yapan unsurlar nelerdir?

İnsan/lık nasıl yükselecek?

İnsan/lık ne ile kazanacak?
Bütün bu soruların cevabı Alman şair Christian FriedrichHölderlin’in şu sözlerinde saklıdır;

“Sakın sevgiyi unutmayasın!”

“Altüst olacak, umutsuzluktan öleceğini sanacaksın, ama, iç dünyan seni yine kurtaracak!”

"Aczini ayaklarının altına alan insan yükselir!"

“İnsan kendini, kendi öz dünyasında bulduktan sonra yitiğin anlamı kalır mı? Her şey bizim kendi içimizdedir!”

Her şey var herkes varda insan/lık yoksa sonumuz hüsran. Herşey herkes yoksa ama insan/lık varsa orada sevginin yeşerticiliği ön plandadır.

Birbirimizden esirgememiz temennisi ile!