ARSA İMAR DURUMUNU ÖĞRENİN

Bu uyarılardan en önemlileri ise şu şekilde: Arsanın imar durumu hakkında ilgili belediyeden bilgi alınmalı. Tapu senedinde ada, pafta, parseli belirtilen arsanın alıcıya tekabül edip etmediği kontrol edilmeli. Bunun için de Kadastro Müdürlüğü’nden tapu senedinde belirtilen arsanın sınır tespiti istenebilir. Kadastronun geçmediği bölgelerden arazi almak riskli faktörler arasında gösteriliyor. Bu durumlarda arsanın bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne gidilerek, tapu kütüğüne bakıp arsanın satışı ile ilgili aleyhte şerh olup olmadığı kontrol edilmeli.

HİSSELİ ARSALARA DİKKAT EDİN

Kırsal alanda imar izninin genellikle yüzde 5 olması gerekiyor. Bu nedenle, kırsal alanda 5 dönümden az arazi satın alınması mantıklı görünmüyor. Arazinin hisseli mi, yoksa tek kişiye mi ait olduğunun mutlaka kesinleştirilmesi gerekiyor. Orman köylerinden arazi alırken dikkatli olunmalı ve arsa tapuları önceden incelenmeli. Sit alanı, baraj-göl konuma alanı ya da barajlara su akıtan dere kenarlarından arazi alınmaması gerekiyor. Arazi alındıktan sonra imkânlar elveriyorsa etrafının tellerle çevrilerek ya da çit olacak şekilde ağaçlandırarak dolandırıcılara yönelik koruma altına alınması gerekiyor. En önemli husus ise tapuyu almadan asla para ödemesi gerçekleştirmemeli.

İMARI OLAN ARSALARI ALIN!

Arsa yatırımları için genelde gelişmemiş bölgelerin tercih edilmesi öneriliyor. Eğer riski göze almıyorsanız, mutlaka imarlı arsalara yatırım tercih edilmeli. İmkânlar ölçüsünde, mümkün olduğu kadar büyük arsa alınması da yapılan öneriler arasında. Altyapısı değersiz olan yerler kısa vadeli düşünen yatırımcılar tarafından tercih edilmemeli. Yeni sanayileşen ya da yolgeçen bölgelerde şehirlerin geliştiği yönü önceden görüp arsa alanlar kısa sürede kâr elde edebiliyor, büyük projelerin yanında arsa almanın daima kârlı olur..

Haftaya görüşmek üzere esen kalınız