1- Okumamızı, araştırmamızı, sormamızı, sorgulamamızı ister. Zira, hayat kitabımız Kur’an’ın ilk emri “Oku!”dur.
2- Hiçbir kimseye/mecraya/güce/makama değil yalnızca Allah(cc)’a kulluk etmemizi ister.
3- Sabırla ve namaz’la Allah(cc)’tan yardım dilememizi ister.
4- İman etmemizi, salih ameller işlememizi, hakkı ve sabrı tavsiye etmemizi ister.
5- Ayakta dururken, otururken ve uyumak için uzanırken bile Allah(cc)’ı anmamızı ister. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünerek tefekkür etmemizi ve “Ey Rabbimiz! Sen bunların hiç birini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın. Bizi ateşin azabından koru!” diyerek dualar etmemizi ister.
6- Kıldığımız namazlar dahil tüm ibadetlerimizin, hayatımızın ve ölümümüzün yalnızca bütün âlemlerin Rabbi olan Allah için olmasını ister.
7- Umutsuzluktan kaçınmamızı ister. Zira umutsuzluğun şeytandan olduğunu bildirir.
8- Miskinlikten kaçınmamız ve çalışmamız gerektiğini, devamlı tüketen değil üreten olmamız gerektiğini, mehdi (kurtarıcı) beklentisi içinde olmamamız gerektiğini zira Üstad Aliya’nın buyurduğu gibi mehdiliğin tembelliğin bir diğer adı olduğunu bilmemizi ister.
9- Bizden düşünmemizi ister. Kendimiz gibi düşünmemizi değil ama düşünmemiz gerektiğini ister. Zira düşünmek farzdır.
10- Din bizden vasat ümmet olmamız gerektiğini ister. Her türlü aşırılıklardan kaçınmayı, ortayolu takip etmeyi, mutedil olmayı, uçlarda gezmemeyi, ifrat ve tefritten kaçınmayı ister.
11- Aldanmamayı ve aldatmamayı ister. Zira Resul (sav) buyurur ki; "Bizi aldatan bizden değildir!"
12- Din bizden takva'ca üstün olmamızı ister. Zira Resul (sav); Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün sadece takva ile mümkün olabileceğini belirtir.
13- Din bizden kardeşlik ister. Zira Rabbimiz buyurur ki; "Allah’a ve Resul’üne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra zaafa düşer güçsüz kalırsınız. Bir de sabredin. Kuşkusuz Allah, sabredenlerle beraberdir!” (Enfal Sur. 8/46)
14- Din, bizden iyiliği emretmemizi ve kötülüğü nehyetmemizi ister. Hayra motor ve şerre fren olmamızı ister.
15- Din bizden zulme rıza göstermememiz gerektiğini, zalimlere karşı onurlu ve dik durmamız mazlumlara ise kol kanat germemiz gerektiğini vurgular.
16- Din bizden adalet ister. Zira Rabbimiz (cc) buyurur ki; “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden kimseler olun!..” (Nisa Suresi. 135. Ayet)
17- Din vahdet ister. “Vahdet”, “tevhid” kelimesi ile aynı köktendir; ikisi arasında kopmaz bir bağ vardır. Tevhid, birlemek; vahdet de birleşmek demektir. Allah’ı birlemeyen kimsenin, tevhide iman edenlerle birleşemeyeceği gibi; vahdet anlayışından ve ahlâkından mahrum insanın da gerçek muvahhid olması beklenemez. Vahdet Zarûrîdir. Çünkü; Kur’an vahdeti emretmektedir. “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a, Kur’an’a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın!..” (Âli İmrân Sur, 3/103)
18- Din bizden İhtilaflı konuları kaşımayı yada körüklemeyi değil ittifak edilen konuları öne çıkarmak gerektiğini vurgular. Zira Kur'an da Rabbimiz şöyle buyurur; "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır!”(Ali İmran Sur, 3/105)
Selam ve dua ile!