Elhamdulillah! Müslüman bir anne babadan olmanın, Müslüman bir çevrede yaşamanın haklı gururunu yaşıyoruz!

Şükredecek ne çok şeyimiz var. İki dünyalı bir dine mensup olmak şereftir. İslam bir hazinedir.

Kim ki bu dinin temel kaynaklarını referans alırsa dünyası ve ukbası mamur olur.

“Allah katında tek din İslam'dır! ... Kim Allah'ın mesajlarını inkâr ederse, iyi bilsin ki Allah hesabı en seri biçimde görendir.” Al-i İmran, 3/19

Kim ki bu dini yüce kılmak adına olumlu iş, oluş ve eylemler içerisine girerse Rabbimizin lütfuna mazhar olur.

“Siz ey imana ermiş olanlar! Eğer Allah(ın davasın)a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve adımlarınızı sağlamlaştırır.” Muhammed, 47/7

İslam arı, duru, berrak bir dindir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Çamur atanlar sadece ellerini kirletir. Gerçek İslam'ın Müslümanlar tarafından kötü temsil edilişi maalesef ortamı bu batı/l ve barbar kafalara teslim etmiş durumdadır. Hakiki İslam yeryüzünde yayılmış olsa yeryüzü daha bir yaşanılır olacaktır.

“Huzur İslam’dadır!” Gerçekten böyle midir?

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah(cc)'ındır!” diyenler hâkimiyeti şer batı/l güçlerin elinden almak gibi ciddi projeler üretememişse, İslam'ın bir diğer adı barış ve esenlik iken birçok İslam beldesi tarumar edilmiş bir halde ise, İslam diyarlarında açlık, susuzluk, sefalet, kuraklık, cehalet diz boyu ise...

Tam da burada derin derin düşünmek gerekmez mi?

Sorun gayri Müslim camianın güçlü oluşundan değil İslam âleminin cehalet batağına saplanmış olmasından, küresel güç ve otoritelere boyun eğmesinden, yarınlara dair plan ve proje üretemeyişlerinden kaynaklanmaktadır.

Müslüman dünya aklını başına almalı, kökleşen mezhepçilik, ırkçılık, cehalet, terör, bağımlılık ve kölelik gibi ur haline gelmiş hastalıkları bertaraf etmeleri gerekmektedir.

Adalet, merhamet, kardeşlik, huzur ve barış herkese lazımdır. İslam tek alternatiftir. Batı/l güçlerin bu konuda sicili bozuktur. Sadece mazlum müslüman milletler değil, uygar olduğunu iddia eden nice milletlerde çaresizlik içerisinde kıvranmakta ve kendilerini kurtaracak bir el beklemektedirler.

Bu el İslam'dan başkası olamaz. İslam’afobia sırf insanlığın İslam'la olan bağını koparmak adına oluşturulan küresel bir projedir. Daiş, İşid, Yoko Haram, El Kaide, HaşdiŞabi gibi Terör örgütleri İslam’ı ve Müslümanları karalamak adına oluşturulan eli kanlı örgütlerdir.

Müslümanlar bu oyunu bozmalıdır. Bu oyunu bozmanın yolu da;

1- Adalet, tevhit, merhamet, barış, iyilik ve kardeşlik eksenli bir dinin gönüllü neferleri olmak ve tüm insanlığa umut aşılamak gerekir.

2- Küresel sorunlar karşısında, kültürel-entelektüel güç üretme kaynaklarını harekete geçirebilmek gerekir.

3- Aklımızı bilgiyle ve ahlakla mükemmelleştirerek akıl tutulmasının önüne geçmek gerekir.

4- Etnik kökenli asabiyetlere boyun eğmemek/mahkûm olmamak gerekir.

5- Bizlere dayatılan düşünce, hayat ve siyaset tarzlarına, işgal ve istilalara gelişigüzel değilde bilinçli alternatifler üreterek karşı koyabilmek gerekir.

6- Müslümanlar olarak bugün, İslami mirasın / birikimin / bilincin, modernliklerle hesaplaşabilecek bir noktaya gelmesi için çok çaba harcayabilmek gerekir.

7- Dünya, tarih, siyaset ve insanlık sorunlarıyla ilgili sorumluluk almak, mistik yorumlarla iktifa etmekten vazgeçmek, bilgi ve bilinçten yoksun içi boş manevi yatçılıklardan kurtulmak gerekir.

8- Bilgi, ahlak, hayat, dünya, tarih ve toplumu İslamileştirmek gerekir.

Durmak yok!

İnsanlığın tek kurtuluş adası olan İslam'la insanları buluşturmaya devam!