1.            Kimlik Kartları:

•             Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 130 lira.

•             Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ise 260 lira.

2.            Sürücü Belgeleri:

•             Sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990 lira.

3.            Pasaportlar:

•             Pasaport defteri bedeli 790 lira.

4.            Diğer Değerli Kağıtlar:

•             Aile cüzdanı bedeli 705 lira.

•             Motorlu araç tescil belgesi 885 lira.

•             İkamet izni bedeli 565 lira.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Sahadaki Çalışmalarını Sürdürüyor Sivas İl Jandarma Komutanlığı Sahadaki Çalışmalarını Sürdürüyor

•             İş makinesi tescil belgesi 740 lira.

•             Noter kağıdı ve beyanname bedeli 87 lira.

•             Protesto, vekaletname, resen senet bedeli 174 lira.

•             Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 55 lira.

•             Mavi kart bedeli 130 lira.

•             Yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 565 lira.

5.            Yürürlük Tarihi:

•             Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, vatandaşlar değerli kağıtların düzenlenme bedelleri konusunda bilgilendirildi. Değişen fiyatların 2024 yılından itibaren geçerli olacağı unutulmamalıdır.