Sivas Baro Başkanlığı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın dün kamuoyuyla paylaşmış olduğu haberler üzerine jet hızıyla cevap niteliğinde mesaj yayınladı. Sivas Barosu’ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “20/03/2024 tarihinde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan basın açıklaması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti hasıl olmuştur.

‘Sivas Barosu, Anonim Şirketlere Ceza Yağdırıyor’ başlığı ile verilen açıklama, seçilen bu başlık dahil olmak üzere birçok bilgi kirliliğini ve tenakuzu içerisinde barındırmaktadır. Bu vesile ile öncelikle belirtmek gerekir ki Sivas Baro Başkanlığı’nın, anonim şirketlere bir ceza tayin etmesi, bu konuda bir hüküm vermesi hukuken mümkün olmadığı gibi yaratılmaya çalışan algı da doğru değildir.

Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Anonim Şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğü, şirketlerin hukuki süreçlerde karşılaşabilecekleri riskleri minimize etmek ve haklarını etkin bir şekilde korumak amacıyla getirilmiştir. Bu yükümlülük, şirketlerin işleyişinin hukuka uygunluğunu sağlamak ve olası hukuki ihtilaflarda profesyonel destek alabilmelerini temin etmek için zorunlu kılınmıştır.

Sivas Baro Başkanlığı olarak, idari para cezalarının uygulanması konusunda herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır. Baro başkanlığımızın bu konuda bir farkındalık yarattığı, yasal bir yükümlülük olan avukat bulundurma zorunluğuna ilişkin hükme uyulmasına yönelik çalışmalar yaptığı doğru olmakla birlikte, habere konu cezalar, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilip uygulanmaktadır. Dolayısıyla, cezaların Baro tarafından verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımız, sorumlu bir sivil toplum kuruluşu olmanın gereğini yerine getirmiştir.

Şirketlerin ek finansman yüküne maruz kaldığı iddiası ise, avukat bulundurmanın aslında şirketler için bir yatırım olduğu ve uzun vadede daha büyük mali kayıpların önüne geçebileceği gerçeği göz ardı edilerek yapılan ve kısa vadeli hamasi bir söylemdir. İş yerinde sigortasız işçi çalıştırılmaması veya iş güvenliğine ilişkin gerekli önlemlerin alınması, iş yerinde hekim bulundurulması veya mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması gibi, avukat bulundurma zorunluluğu da şirketlerin sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermeleri için elzem bir yükümlülük olup şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan diğer yükümlülüklerle paralellik arz etmektedir.

SİVAS 20 NİSAN NÖBETÇİ ECZANELER SİVAS 20 NİSAN NÖBETÇİ ECZANELER

Whatsapp Görsel 2024 03 21 Saat 14.49.23 35F077E3

Bu bağlamda, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın açıklamasını, hukuki bilgi ve sorumluluktan uzak ve son derece yanıltıcı bulduğumuzu belirtmek isteriz.

Ayrıca, söz konusu ceza uygulamaları başlamadan önce Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına yazı ile bilgi verilmiş, bu konuda iş birliği teklif edilmiş ve kanuna aykırı hareket edilmesinin sonuçları hakkında Oda Başkanlığı önceden uyarılmıştır. Ancak bu çağrımıza gerekli önem maalesef verilmemiştir. Söz konusu bilgilendirmemize önem verilmemesi de muhtemelen Ticaret ve Sanayi Odasının etkin bir hukuki hizmet almamasından veya hukukçularının uyarılarını önemsememesinden kaynaklanmakta olup hukuki hizmet alımının ne kadar önemli olduğu bizzat oda başkanlığı tarafından da tecrübe edilmiştir.

Bu nedenle Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına, toplumun ve hukukun menfaatleri doğrultusunda hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamak adına, tüm tarafların yasalara saygılı olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.”