Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, güneş enerjisinin tüm aşamalarını kapsayacak "Fotovoltaik ve Silisyum Teknolojileri Araştırma Merkezi" kuruluyor. Bu merkez, Türkiye'de bir ilk olacak ve "Kumdan Panele Güneş Enerjisi" konseptiyle güneş enerjisinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine öncülük edecek.

Merkezin Hedefleri:

  • Yerli ve Milli Güneş Enerjisi Teknolojileri: Yüksek verimli ve düşük maliyetli güneş pilleri geliştirerek güneş enerjisinin daha ekonomik hale getirilmesi.

  • Yenilikçi Güneş Panelleri: Farklı koşullara uygun ve yüksek performanslı güneş panelleri tasarlanması.

  • Silisyum Teknolojilerinde Gelişmeler: Güneş enerjisi üretiminde kullanılan silisyum teknolojileri üzerinde ileri araştırmalar yapılarak verimliliğin artırılması.

  • Güneş Enerjisi Depolama Çözümleri: Güneş enerjisinin depolanması ve yönetimi için yenilikçi çözümler geliştirilmesi.

  • Sürdürülebilir Enerjiye Katkı: Araştırma sonuçlarının ticari kullanıma sunularak Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunulması.

    17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Bilal Sayın, Uluslararası Bilim Kongresi'nde Sunum Yapacak 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Bilal Sayın, Uluslararası Bilim Kongresi'nde Sunum Yapacak
  • Yetişmiş İnsan Kaynağı: Güneş enerjisi alanında uzmanlaşmış insan kaynağının yetiştirilmesi.

Niğde Neden Seçildi?: Niğde, güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça zengin bir şehir. Bu nedenle, güneş enerjisi araştırmaları için ideal bir yer olarak seçildi.

Merkezin Önemi: Bu araştırma merkezi, Türkiye'nin güneş enerjisinde dışa bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğini sağlayacak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sunacak. Ayrıca, güneş enerjisi sektöründe yeni iş imkanlarının yaratılmasına da katkıda bulunacak.

Kaynak: iha