Bayraktar TB3'ten Yeni Başarı: 27 Saat Havada Kaldı! Bayraktar TB3'ten Yeni Başarı: 27 Saat Havada Kaldı!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, robotik ilaç hazırlama cihazı hakkında bilgiler verdi. Robotik ilaç hazırlama cihazının sitotoksik ilaçların el değmeden, gravimetrik (tam dozda) dolum ile hazırlanmasını sağladığını ifade eden Eşbah, antineoplastik ilaç hazırlama robotunun; uygulayıcıya, çevreye ve ilaç hazırlanmasına yönelik riskleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiş tam kapalı bir sistem olduğun kaydetti.

Robotikilaçlama (2)

“İlaç tasarrufu sağlıyor”
Yeni robotik ilaç hazırlama cihazının Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 1 aydır kullanıldığını bildiren Onur Eşbah, robotik sistemden önce 3 yıl boyunca tam otomatik sistem ile hizmet verdikleri bilgisini paylaştı. Robotik cihazın bir önceki sistemden farklarını sıralayan Prof. Dr. Eşbah, “Önceki cihaza göre robotik sistemde, gravimetrik dolum, volumetrik dolum bulunmaktadır. 5 adet hepa filtre bulunmaktadır. Yani ilaç çok daha hassas ölçüm ile hazırlanmaktadır. Kapalı sistem atık yönetimi bulunmaktadır. Bu da içerdeki ilaçlı ortamı kişiye nüfuz etmeden dış ortama atılımını sağlamaktadır. Yapılan dolumların mg ve ml cinsinden bilgisi verilmektedir. Geriye dönük izleme yapılabilmektedir. İlaç tasarrufu yapmaktadır” dedi.
Robotik ilaç hazırlamanın üstün bir doz keskinliği sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Onur Eşbah, “Antineoplastik ilacı; işlemin başında ve sonunda tartarak, enjektör pozisyonunu da sürekli denetleyerek istenilen pozolojinin tam olarak uygulanmasını sağlar” diye konuştu. Robotik ilaç hazırlama cihazının hazırlayıcı ve kullanıcıları sitotoksik ajanlara maruz kalmasını önlediğini belirten Eşbah, “Doğru dozlama yapabiliyoruz. Enjektör kaynaklı oluşacak hataları en alt seviyeye indirebiliyoruz. Yine atık yönetimi sayesinde, kullanıcı sitotoksik ilaç maruziyetine uğramamaktadır” diye konuştu.

“İlaç dozu en hassas düzeyde alabilmekte”
Kemoterapide önemli olanın doğru dozlamayı maksimum seviyede yapabilmek olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Onur Eşbah, “Hasta, bu hassas ayarlama sayesinde hekimin belirlediği ilaç dozunu en hassas düzeyde alabilmektedir. Kapalı sistemde çalışılan robotun ile hazırlayıcı ilaca maruz kalmıyor, ilacı soluma riski engelleniyor. Geçmişe yönelik verilen ilaçların takibi yapılabiliyor. Ayrıca İlaç kaybı önlenerek ilaç tasarrufu yapılmış oluyor” dedi.

“Uygulayıcı kaynaklı hatalar azaltılır”
Son zamanlarda yapılan çalışmaların tehlikeli ilaçlara maruz kalmanın sağlık alanında çalışanlarda infertilite, düşük, doğum kusurları, lösemi ve diğer kanser tiplerine yol açabildiğine işaret eden Prof. Dr. Eşbah, “Buharlar, aerosoller, sızıntılar, dökülmeler ve kazaen iğne batması yaralanmalarının hepsi potansiyel risk taşımaktadır. Robotik ilaç hazırlama cihazı sayesinde bu tür risklerin de önüne geçmek hedeflenmektedir. Robotik uygulamalar ile hastanelerde antineoplastik ilaç hazırlama aşamalarında tam doz eldesi yanında; uygulayıcı kaynaklı hatalar azaltılır, daha yüksek bir etkinlik ve hizmet kalitesi sağlanır” şeklinde açıklamasını tamamladı.