10 Ocak 2024 Çarşamba günü açılan sergi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Serginin küratörlüğünü Caner Kemahlıoğlu üstlenirken sergi 15 Ocak 2024 Pazar gününe kadar Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam etti.damlalar sergisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Derya Aysun Cancan’ın kişisel sergisi olan Damlalar’ın manifestosunda ise; “Antroposen çağda insan, faaliyetleriyle gezegeni neredeyse tamamen şekillendiren baskın bir güç haline gelmiştir. Anroposen Çağda inşa edilen binalar ve büyük kentlerin varlığı, insan nüfusunun büyük çoğunluğunun kent yaşamını tercih etmesi, sanayileşme gibi itici güçler gezegenimizdeki ekolojik dengelerin değişmesine ya da bozulmasına neden olmaktadır. Hızla artan insan nüfusu, doğal kaynakların tüketilmesine ya da kirlenmesine yol açarken her canlı için oksijen kadar yaşamsal değer taşıyan suyun tehlikeye girmesine sebep olmaktadır. Dünya ilk var oluşundan itibaren canlı türlerinin yok olduğu bilinmektedir. Bu canlı türü kayıplarına, dünyanın döngüsel değişimi neden olduğu gibi iklim değişikliği de önemli bir rol oynamıştır. Ancak insan, ekolojik sistemde yer alan canlıların varlığını tehdit eden en önemli güçtür. Dünyadaki her türlü canlının yaşamının tehdit altında olması karşısında insan, kendi yaşamsal sürecini de tehlikeye atmaktadır. Antroposen Çağda, insanın tekelinde bir devinim içerinde hırpalanan, yok edilmeye çalışılan dünyanın en önemli yaşamsal kaynağı olan su yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çeşitli biyolojik, kimyasal ve kentsel atıklarla kirletilen su kaynakları kullanılamaz hale gelirken birçok canlının zarar görmesine neden olmaktadır. Suyun her damlasının paha biçilemez değerde olduğu fikri, insanların görmezden geldiği bir durumdur. Her damlasında yaşam sunan su, bu gezegen üzerinde bulunan her bir canlı için vazgeçilmezdir ve var olan her canlı için de haktır. Eserlerimde damlalar hem canlılar için yaşamsal bir maddeyi temsil ederken hem de metafor yüklenmektedir. Doğal afetlerin ya da dünyanın yaşlanmasının da etken olduğu küresel değişim ya da canlı türünün yok oluşu, insanın devreye girmesiyle daha dramatik ve keyfi bir hal almaktadır. Bu keyfiliğin etkisiyle dünyaya verilen zarar ve masum canlıların aldığı tahribatın içsel acısını temsil etmektedirler. Doğa sınırsız güzellikte canlılarla donatılmıştır. Dünyada her canlının yaşam hakkı vardır ve buna saygı duymaksa insanca bir tavırdır.” ifadeleri yer aldı.

Sivas'ta Büyük Gösteri: BBP Adayı Adem Uzun Rakiplerine Meydan Okudu! Sivas'ta Büyük Gösteri: BBP Adayı Adem Uzun Rakiplerine Meydan Okudu!

Damlalar’ın küratörlüğünü üstlenen Caner Kemahlıoğlu, sanatseverleri daha fazla sergide buluşturacaklarını belirtti.damlalar sergisi2damlalar sergisi1