Hayatımız artık oldukça hızlı oldukça karmaşık. Eskisine göre daha küçük alanlarda daha çok sayıda kişi bir arada yaşamak zorundayız. Bu durumun beraberinde getirdiği birçok husus var ancak hukuk açısından bakıldığında artık çok fazla hukuki olayla karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak da çok fazla kanun yönetmelik ve hukuki sıfatlarla haşır neşir olmaktayız.  Her bir sıfatımız da başka başka kural ve kanunlara tabiiyiz. Apartmanlarda yaşayanlar için ilk akla gelen Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu Apartman Yönetmeliği ; mirasçı sıfatını haiz olanlar için  Medeni Kanun, Borçlar Kanunu; işçi yahut işveren tarafları için  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi birçok kanun ve yönetmelikle karşı karşıya kalınmakta. Hal böyle iken sürekli hukuki sonuçlar doğuracak olayların olması kaçınılmazdır. Peki avukat tüm bunların neresindedir? Avukat,  kişileri söz konusu hukuki olayın içerisinden alıp sonuca götürendir. Avukatsız, internetten öğrenilmiş, kulaktan dolma bilgilerle başlatılmış hukuki süreçlerin haklı taraf aleyhine sonuçlandığını, çok kısa sürede çözülebilecek işlemlerin gereksiz uzun zamana yayıldığını,  küçük hatalar sonucu olayların çözülemez hale getirildiğine şahit olup ‘keşke bir avukatla işbirliği yapsaydım’ pişmanlığını yaşamamak için avukatla çalışmaktan çekinmeyin.