Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Stratejik Hedefler ve Çalışmalar Değerlendirildi Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Stratejik Hedefler ve Çalışmalar Değerlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası (İLBANK) üzerinden yürütülen destek programları ile 2002-2023 yılları arasında yerel yönetimlerin ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 464 milyar lira değerinde 11 bin projeyi başarıyla tamamladı. Bu kapsamlı destek programı, içme suyu, atık su, katı atık yönetimi, yenilenebilir enerji, şehircilik ve diğer altyapı konularında gerçekleştirilen projeleri içeriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son 21 yılda yerel yönetimlere sunduğu destek, 22 bin 467 projeye 41 milyar 348 milyon lira finansman sağlayarak çevre yatırımlarını güçlendirdi. Yıl içinde sağlanan destek miktarı ise 1 milyar 923 milyon lira olarak kaydedildi, bu miktarın yıl sonunda 2 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

İLBANK aracılığıyla hayata geçirilen 464 milyar lira değerindeki 11 bin projenin yanı sıra, 897 projede ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, 2006 yılında Dünya Bankası'ndan temin edilen finansmanla başlayan uluslararası iş birlikleri, yıl sonu itibarıyla 8 farklı uluslararası finans kuruluşuyla 180 milyar lira olan bir portföye ulaştı.

Bakanlık ayrıca, Isparta ve Gaziantep Arıtma Tesisi projesi kapsamında yerel yönetimlere 1,5 milyar lira genel bütçe aktarımı gerçekleştirdi. Yenilikçi ve sürdürülebilir projelere yönelik olarak ise 116 milyar liranın üzerinde uluslararası finansman desteği sağlandı.

Çevre ve iklim konularında duyarlı projelerle sürdürülen çalışmalar arasında, çölleşmeye ve erozyona hassas alanların belirlenmesi, 229 ağaçlandırma ve rehabilitasyon projesi, erozyon, sel, çığ ve heyelan kontrolü projeleri gibi bir dizi önleyici ve koruyucu uygulama da bulunuyor. Türkiye'nin çevre dostu bir yapıya kavuşması ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol alması hedeflenerek hayata geçirilen bu projeler, gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.