XX. Bölge Kuzeydoğu Optisyen Gözlükçüler Odası  Başkanı Taylan Küçüker, Yüksek Öğretim Kuruluna Seslendi.

Küçüker ,Yüksek Öğretim Kuruluna yaptığı açıklamalarda:’’ Optisyenlik programı sayısının fazla olması (sürekli artması) optik sağlık hizmet sunumunun kalitesini artırmaz. Optisyenlik programı sayısı ve kontenjan artışına bakıldığında işsiz optisyenler yetişiyor.’’ Dedi.

Nitelikten Ödün Vermek Halk Sağlığından Ödün Vermektir

‘’İstihdam ve İnsan gücü ihtiyacı planlaması yapılmadan Optisyenlik programları sağlıksız bir şekilde açıldı, açılmaya da devam ediyor. Kurulan Optisyenlik programlarında yeterli altyapı, laboratuvar olanakları, öğretim görevlisi maalesef yok. Optisyenlik program sayısı 96, mezun sayısı 5.770 ‘i aşmıştır.  Optisyenlik programlarından mezun olan Optisyen meslektaşlarımız, işsizlik gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum endişe verici hale geldi. Toplumun ve fertlerin sağlığını korumakla görevli bir meslekte nitelikten çok niceliğe önem veriliyor. Bu sağlıksız yapılanma ülkemize, mesleğimize, mesleki geleceğimize zarar veriyor. Yine halk sağlığını, göz görme sağlığını koruyacak olan nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olacak sağlık çalışanı optisyenlerdir.’’ dedi.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener'den 2023-2024 Eğitim Yılı Değerlendirmesi Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener'den 2023-2024 Eğitim Yılı Değerlendirmesi

Üniversitelerde 2. Öğretim Programlarının Kaldırılması Doğru Uygulama

 ‘’Bu hedefle nitelikli sağlık çalışanlarının yetiştirilebilmesi için yeni fakültelere değil mevcut fakültelerde akademik kadroların ve gerekli alt yapının güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Optisyenlik programlarında ortak müfredatına, İşletme, Etik ve Deontoloji, Optisyenlik meslek mevzuatı, Optisyenlik meslek tarihi, Optik Kimya gibi Derslerinin eklenmelidir.’’dedi.

Neler yapılmalıdır ?

1)Birbirine yakın Optisyenlik programlar birleştirilmeli, istihdam ve insan gücü planlaması yapılarak kontenjanlar belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır.

2)Bütün Optisyenlik programlarında Standard Laboratuvar uygulaması sağlanmalıdır. Stajlar düzenli yapmalı ve takip edilmelidir. Teorik ve pratik derslerde ortak müfredat ihdas edilmelidir.

3)Optisyenlerin Kamuda istihdamı yoktur. Kamuda istihdam mutlaka çözülmelidir. Kamuda istihdam, işsizlikle ilgili problemimize kökünden çare olmayacaktır. Âmâ mesleki itibar, güven, saygı ve kurumsallaşma ve standart sağlık hizmet sunumu açısında çok önemli bir adım olacaktır.  

4) Optisyenlik müesseselerinde istihdam;

 Optisyenlerin istihdamlarının sağlanacağı en önemli imkân, bizatihi optisyenlik müesseseleridir.  Türkiye’nin insan gücü ihtiyacından fazla mezun olan Optisyenlerin serbest optisyenlik müessesesi açarak ta problemlerinin çözümü mümkün değildir. ‘’ dedi.

‘’ Ülke ihtiyaçları ve sektörün işgücü kapasitesi ve ihtiyacı değerlendirilerek doğru ve etkin planlamaların hayata geçirilmesi zorunludur.

Nitelikten ödün vermek, halk sağlığından ödün vermektir.

Tüm sağlık mesleklerinde olduğu gibi toplumun ve fertlerin sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması önceliğimizdir.’’ İfadelerini kullandı.

Muhabir: bülten