“HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDAYIZ” “HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDAYIZ”

Kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarından olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve bu kadroda görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması için 1 günlük iş bırakma eylemi yapan sendika üyeleri ‘üvey evlat değiliz’ yazılı pankart açtı.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın her çalışma koşuluna ayak uydurduğunu dile getiren Başkan Birol Duman; “1965 yılında yapılan bir yasa ile devlet memurluğu kapsamına alınan yardımcı hizmetler sınıfı, aradan geçen 58 yıl boyunca kendisine ihtiyaç duyulan her alanda, depremde, salgında, yangında, selde ve her türlü doğal afetlerde görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Verilen her görevi, personel eksikliğine rağmen, görev tanımı olmamasına rağmen, her türlü zorbalığa ve mobinge maruz kalmasına rağmen yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı için hiçbir düzenleme yapılmadığını aktaran Duman; “1965 yılında hastaneler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları sobalı iken ihtiyaç duyulan yardımcı hizmetler sınıfının sorunları, 58 yıldır hiçbir sosyal, özlük ve mali iyileştirme yapılmadığı için dağ gibi büyümüştür, çözümsüz bırakılmıştır. Ayrıca kurumların yardımcı hizmetler sınıfı personel ihtiyaçları da göz ardı edilerek yeterli istihdam sağlanamamıştır. Engelli bireylerin yardımcı hizmetler sınıfında çalıştırılması ile de işler iyice arap saçına dönmüş, çözüm için üretilen tüm talepler göz ardı edilmiştir. 1965 yılında yapılan yasa ile devlet memurluğu kapsamına alınan yardımcı hizmetler sınıfı maalesef Türkiye’nin 2. yüzyılına ve ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Kamuda görev yapan 111 bin yardımcı hizmetler sınıfının acısı, feryadı, istek ve talepleri uzun zamandır siyasetinde gündemindedir. Siyasi partilerin vaatleri ve sözleri kamuoyunun bilgisindedir. Ancak hala yardımcı hizmetler sınıfının sorunu ötelenmekte, çözüm için umut bağlanan siyasi partiler sözlerini tutmakta gecikmektedir. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulması, siyaset kurumuna olan güveni artıracağı gibi tersi bir durum ise güven kaybına neden olacağı açıktır.” dedi.

Milletvekillerine Sesleniyoruz

Yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözümüne yönelik söz veren siyasi partilere seslenen Başkan Birol Duman; “14 mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden önce yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması ile ilgili söz veren Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti başta olmak üzere mecliste bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyoruz. İşte meclis, işte kürsü, davul sizde tokmak sizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ile ilgili kanun teklifini getirin ve 111 bin yardımcı hizmetler sınıfına verdiğiniz sözünüzü tutun.” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir gün süre ile iş bırakan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, yardımcı hizmetler sınıfı için hak arayışlarına seslerini duyurana kadar devam edeceklerini söyledi.71ae15ce-2735-4be3-a9c3-3b0994eef00f