Sayı : 2022/286 Esas 24/10/2023
İLANEN TEBLİGAT
DAVACI :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : Av. SEZGİN YILMAZ
TEBLİGAT YAPILAN
DAVALILAR : AYNUR EREN-244******28 - SİVAS ili GÖLOVA ilçesi ÜZENGİ mah/köy *32 cilt 4 aile sıra no, *3 sırada nüfusa kayıtlı, MÜ***L ve HA*A kızı, 02/03/1969 doğumlu

AYSEL EREN-244******74 - SİVAS ili AKINCILAR ilçesi ÜZENGİ mah/köy *32 cilt 4 aile sıra no *2 sırada nüfusa kayıtlı MÜ***L ve HA*A kızı, 01/01/1967 doğumlu
TEBLİGAT
METNİ : Maliki olduğunuz konusu Sivas ili Suşehri ilçesi Aşağısarıca köyü 102 ada 168 parselde kayıtlı 177,19 m² yüzölçümlü taşınmazın 0,93 m²'lik kısmı, Sivas ili Suşehri ilçesi Aşağısarıca köyü 102 ada 249 parselde kayıtlı 866,15 m² yüzölçümlü taşınmazın 4,48 m²'lik kısmı, Sivas ili Suşehri ilçesi Aşağısarıca köyü 102 ada 310 parselde kayıtlı 522,85 m² yüzölçümlü taşınmazın 2,71 m²'lik kısmı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hata düzeltim davası açabileceğiniz; davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, yargılama sonunda kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Suşehri şubesine yatırılacağı, delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde sunabileceğiniz ve ayrıca HMK 147/2.maddesinde yer alan diğer hususlar ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
NOT : Tebligat Kanunu 28/3. maddesi uyarınca tanzim edilen işbu tebligat, anılan kanunun 31. maddesi uyarınca, işbu ilanen tebligat yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süreler başlayacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01984552