T.C. GEMEREK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/93 Esas
DAVACILAR : 1- ERKAN MACİT-31082315980 -2- HATİCE MACİT-31118314710 -3- ÖZLEM KARABULUT-31070316326 -
VEKİLİ : Av. MUTLU EŞER -
DAVALI : ORKUN CAN MACİT Türkali Mah. Muradiye Botancı Sok. No:4/14 Beşiktaş/ İSTANBUL
DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)
DAVA KONUSU
TAŞINMAZ BİLGİLERİ: Sivas ili Gemerek ilçesi Sızır Kalebaşı Mahallesi 110 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz
1-Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın Ortaklığın giderilmesi için davacılar tarafından Mahkememizin 2023/93 Esas sayısında dava açılmıştır.
2-Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 08/02/2024 günü saat 11:20' de Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
3-Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
4-08/02/2024 günü saat 11:20' de yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekilli temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu T.K' nun 28/2. Maddesi gereğince dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01933671