"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği", "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği", ve "Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik" adlı yönetmeliklerde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleriyle ilgili mevzuatta önemli değişikliklere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile şu başlıklara odaklanıldı:

Kıştan Önce LPG Bakımı Motor Arızasını Önlüyor Kıştan Önce LPG Bakımı Motor Arızasını Önlüyor
  1. Kulak Küpesi Olmayan Hayvanlara İlişkin İşlemler Belirlendi: Kulağı veya her iki kulağı delinmiş ancak tek veya her iki kulağında kulak küpesi olmayan hayvanlarla ilgili yapılacak işlemler yönetmelikte belirlendi.

  2. Tanımlama Numarası Beyanı İçin Taahhütname Uygulaması: Korunmuş bölgeler hariç olmak üzere hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edilemediği durumlarda, hayvan sahibinden taahhütname alınarak hayvanların tanımlanmamış kabul edilmesi ve idari para cezası uygulanmasının ardından yeni kulak küpesi uygulanarak hayvanların tanımlaması sağlandı.

  3. Hatalı Numara ve Kulak Küpesi Bildirimlerine Yaptırım: Hayvan sahiplerinin düşen, kaybolan veya silinen kulak küpelerini geç bildirmeleri veya hatalı numara bildirmeleri nedeniyle mükerrer kulak küpe numaralı hayvanların ortaya çıkmasını önlemek adına yaptırımlar getirildi. Bu sayede, bekleme süreleri kısaltılarak sürecin hızlanması amaçlandı.

  4. Yol Kontrol Noktalarında İzlenebilirlik Kontrolleri: Yeni kurulan ve kurulacak olan yol kontrol noktalarında yapılacak kontrollerde yönetmelik hükümlerine uymayan hayvanların tespit edilmesi durumunda yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu sayede, idari ve adli süreçlerin uzaması, hayvan refahına uyulamaması gibi sorunların aşılması hedefleniyor.

Bu değişikliklerle birlikte, hayvan izlenebilirliği, kayıt tutma ve sahiplik bilgilerinin güncellenmesi konularında daha etkin bir yönetim sağlanarak sektördeki standartlar güncellendi.