Tapuda takas, bir malın başka bir malla değiştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Takasta değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olması şartı aranmıyor. Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark bir miktar para ödenerek denklik sağlanabiliyor.

Genellikle hisseli yerlerde diğer hissedarların pay sahiplerinin izale şüyu davası yani ortaklığın giderilme davası açmamaları için kullanılabilen bir yol gibi sektörde gözükse de birçok farklı işlemlerde işi kolaylaştırıcı bir yoldur.

Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. Tapu takası için gereken belgeler şu şekilde:

·         Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait varsa tapu senetlerindeki bilgiler doğrultusunda web-tapu üzerinden trampa yani takas butonu seçilerek işleme başlatılabiliyor son uygulamalar ile bu işlemelerin başvuruları tamamen web-tapu üzerinden gerçekleşmekte,

·         Trampa yapacak maliklerin veya yetkili temsilciler tapudan ilgili mesajlar SMS yoluyla geldikten sonra harçları yatırarak tapu dairesine fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları yanlarında olarak gitmelidirler

·         Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyım) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge, 5. Tarafların vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.

Tapuda takas işlemi hakkındaki hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Kanuna göre, tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. 

2024 tapu takas harcı;

Taşınmaz malların karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden emlak vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı alınıyor.

Tapu takas harcı oranı 2024: yüzde 4 (Trampa işleminde yüzde 4 x 2)

Tapu döner sermaye ücreti: 2.055 TL (Trampa işleminde 2.055 x 2= 4.110 TL)

Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalınız.