Sivas İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve şehir imar planında eğitim tesis alanında kalan taşınmazlar ile ilgili olarak; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği, Sivas İl Encümeni’nin 20.05.2023 tarih ve 95 sayılı Kamu Yararı Kararı doğrultusunda Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince Kamulaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Ancak aşağıda adı geçen kişilerin adresleri tespit edilememiştir.  

Söz konusu parsel maliklerinden, Kamulaştırma işleminde pazarlık görüşmelerine katılmak isteyenlerin, iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru olmaması halinde aynı kanunun 10.maddesi gereğince taşınmazların Bedel Tespiti ve İdare adına Tescili için dava açılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi ( Değişik 4650/3. Md.) gereğince, Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın bedeline ilişkin anlaşmaya davet yerine geçmek üzere, aynı kanunun 7. Maddesi ( Değişik 4650/2. Md ) hükümlerince yapılan adres araştırması sonucunda adresi tespit edilemeyen ilgililere, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi hükümlerine göre tebliğ olunur. (05.01.2024)

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

T.C. NO

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

AHMET GÜNDOĞDU

ABDULLAH

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

AHMET RIRAT BAŞARA

YUSUF İZZETTİN

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

FEVZİYE YÜKSEL

AHMET DURAN

68713074466

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

SALİHA BOZKURT

AHMET DURAN

65824170834

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

AZİZ SEVİ

AHMET DURAN

15350284390

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

KAMİL SEVİ

AHMET DURAN

15320285310

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

DURSUN MAYALI

İSMAİL

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

DİLEK CİVAN

ALİ

18188189172

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

AHMET TURAN BALEL

SÜLEYMAN

21866067174

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

ÖMER

MEHMET

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

RUKİYE

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

HATİCE

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

FATMA

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

AYŞE

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

FATMA ŞEKER

MEHMET

56623299406

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

OZAN EKMEL ANDA

AHSEN

19517247556

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

MAHMUT

İBRAHİM

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

DUDU TAŞTAN

NURETTİN

39028495796

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

OSMAN NURİ OKUTANSOY

NURETTİN

25981930412

SİVAS

MERKEZ

KALEARDI

2038

7

MEHMET KAMİL BAŞARA

MAHMUT

44626308812

#ilangovtr Basın No ILN01963648