T.C.SİVASİCRA DAİRESİ

2021/1 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.150.000,00 1
Adet
Taşınır 1 Adet İş Makinesi Sunulan bilirkişi raporuna göre; İş makinesine ait incelemeler sırasında aracın anahtarının mevcut olmadığı, araca ait ruhsatın mevcut olmadığı, aracın renginin KIRMIZI olduğu görülmüştür.
Aracın 2010 model yılına sahip HITACHI marka, ZX450-3 tipi, dizel yakıtlı EKSKAVATÖR olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yapılan incelemeler sırasında; kumanda kabinin ve tertibatının komple olmadığı, Makinenin şanzımanının olmadığı, Yükleme kepçesinin olmadığı, Kepçe ön kolunun ve silindir-pistonunun bulunmadığı görülmüştür. Aracın komple kabini ve anahtarı olmaması sebebi ile araç çalıştırılamamış olup, çalışma saati tespit edilememiştir. Araç üzerinde plaka olmaması sebebi ile şase numarasından kontrolü sağlanmış olup hcm1j100c00023101 şasi numaralı araç olduğu tespit edilmiştir. Yapılan piyasa araştırmalarında yukarıda teknik özellikleri belirtilen aynı model aynı özellikleri taşıyan bir aracın (iş makinesinin) keşif sırasında görülen eksiklikleri ve yapılan gözlem ile tespit edilemeyen kusurlar bulunabileceği de göz önünde bulundurularak, mevcut hali ile piyasa değerinin 2.150.000,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır..

Taşınırın bulunduğu adres : Gültepe Mahallesi 53-39 Sokak No: 32 Sivas / Merkez Çevik Vinç Otomotiv İnşaat Gıda Tarım Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Telefon : 0346 226 15 54 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 11:02

07/02/2024(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01981477