Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü, büyük veri, dijital dönüşüm ve kurumsal bilişim alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla 3 yeni ön lisans programı açtı.

Yeni programlar şunlardır:

•    Büyük Veri Analistliği Ön Lisans Programı: Bu programda, öğrenciler büyük veri kümelerini analiz etmeyi, yorumlamayı ve görselleştirmeyi öğrenecekler. Ayrıca, veri madenciliği, istatistiksel modelleme ve makine öğrenimi gibi konularda da bilgi sahibi olacaklar.

•    Dijital Dönüşüm Elektroniği Ön Lisans Programı: Bu programda, öğrenciler dijital dönüşümün temel kavramlarını, elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesini ve siber güvenlik gibi konularda bilgi edinecekler.

•    Kurumsal Bilişim Uzmanlığı Ön Lisans Programı: Bu programda, öğrenciler kurumsal bilişim sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriler kazanacaklar. Ayrıca, ağ teknolojileri, veri iletişimi ve veri tabanı yönetimi gibi konularda da eğitim alacaklar.

Yozgat'ın Muhteşem Cehrilik Lalesi: 15 Günlük Güzellik Yozgat'ın Muhteşem Cehrilik Lalesi: 15 Günlük Güzellik

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yeni ön lisans programları, hızla gelişen teknoloji ve iş dünyası ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin, kamu ve özel sektörde birçok farklı alanda iş imkanı bulabilecekleri ifade ediliyor.