İnsan, çevresinde olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini başkalarına duyurmak ister diyerek sözlerine başlayan Başkan Mihriban Geldi; “Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için girişilen çeşitli teşebbüsler sonunda bugün basın-yayın dediğimiz ve medeni toplumun dördüncü kuvveti saydığımız ‘basın müessesesi’ doğmuştur. Tarihten gelen süreç içerisinde toplumların aydınlanmasında ve reaksiyon göstermesinde basının önemli bir rolü vardır. Bu reaksiyon gerek iktidara, gerekse muhalif olanlara yönelebilir. Ancak burada önemli olan basının büyük kitleler üzerindeki etkisidir.” dedi.

Basın mensuplarının en temel sorununun haber yapma özgürlüğünün kısıtlanmasıdır diyen Başkan Geldi; “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin 2022 yılı sonuçlarına göre Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. Sıradadır. Bu ülkelerin 8’inde özgürlük durumu iyi, 40’ında tatmin edici, 62’sinde sorunlu Türkiye’nin de aralarında olduğu 42 ülkede kötü, 28 ülkede ise çok kötü kategorisinde bulunuyor. Medyamız politik baskılarla, medya çalışanlarımızsa olumsuz çalışma koşullarıyla mücadele ederken, kar amaçlı medya içerikleri toplumumuzun ahlaki yapısına dinamit koymaktadır. Medya üzerinden yürütülen küresel algı eğilimleri kapitalist bir mentalite ile işletildiği için insanları tüketime odaklamaktadır. İkincisi, ahlak dışı unsurları sürekli gündem yaparak doğallaşmasını sağlamakta ve kültürel kodları ortadan kaldırmaktadır. Üçüncüsü, psikolojik argümanlarla insanların özgür iradelerini ipotek altına alarak siyasi ve ideolojik eğilimlerine bilinçli olarak müdahale etmektedir.” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, 31 Mart Seçimleri Öncesi Sivas'ta! Erdoğan, 31 Mart Seçimleri Öncesi Sivas'ta!

Basının Vatandaşlarımıza Temiz İçerikler Sunmasını Garanti Altına Almayı Hedefliyoruz

Saadet Partisi olarak halkın tarafsız, özgür ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Mihriban Geldi; “İletişim hakkını özgürce istediği şekilde kullanabilmesi için basın-medya sektörünü hakimiyeti altına alan baskı mekanizmalarından arındırmayı, Türk medyasının her kesiminden vatandaşlarımıza temiz içeriler sunmasını garanti altına almayı hedefliyoruz. Bizler Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, basın özgürlüğünü güvence altına alacak, basının özgür bir şekilde görev yapacağı güvenli ve elverişli ortam, Cumhurbaşkanı ya da bakanların uçaklarının sadece bir kaç imtiyazlı gazeteciye değil, tüm gazetecilere açık hale geldiği, medyanın tüketim ve kar odaklı bir şekilde ahlaki yozlaşmayı arttırmasına izin verilmediği, medyanın reyting uğruna kamu yararını hiçe sayan yayınlar yapmasının önüne geçerek reytinglerini toplumun yararının önüne koyan bütün yayın kuruluşlarının dikkatle denetlendiği, özellikle dizilerin, gündüz kuşağı programlarının ve yarışma içeriklerinin RTÜK aracılığıyla denetlenmesinin arttırılarak, toplumsal yozlaşmaya sebebiyet veren yayınlara son verdiği bir düzen için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.