İslam alemi için önemli bir gece olan Miraç Kandili, 6 Şubat 2024 Salı günü dua ve ibadetlerle kutlanacak.

Miraç Kandili’nin Önemi

Miraç Kandili, İslam alemi için önemli bir geceyi temsil eder. Bu gece, Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve semaya yükseldiği kabul edilir. Bu mucizevi olay, İslam dininin ve peygamberliğin önemli bir temelidir.

Miraç Kandili’nde Ne yapılır?

1- Oruç Tutmak
2- Kaza ve Nafile Namazı Kılmak

3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

Sözde Var, Gerçekte Yok! İşitme Engelliler Tercüman Bulamıyor! Sözde Var, Gerçekte Yok! İşitme Engelliler Tercüman Bulamıyor!

4- Tevbe İstiğfar Etmek

5- Dua Etmek

6- Salavat Getirmek

7- Sadaka Vermek

Miraç Kandili'nde Okunacak Dualar

Miraç Kandili, dua ve ibadetlerin kabul edildiği, inanılan mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılan duaların fazileti ve sevabı büyüktür.

1. Âyet-el Kürsi:

Bismillahillezî lâ ilahe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te'huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, men zellezî yeşfe'u indehu illa bi iznih, ya'lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey'in min ʿilmihî illa bimâ şâe, vesi'a kursiyyuhûs semâvâti vel ard, ve lâ ye'ûduhu hıfẓuhumâ, ve huvel ʿaliyyul ʿazîm.

2. Felak ve Nas Sureleri:

Kul e'ûzu bi rabbil felak,Min şerri mâ halak, Ve min şerri gâsiqin izâ vaqabe, Ve min şerri'n-neffâsâti fîl ʿukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased, Kul e'ûzu bi rabbin nâs, Malikin nas, İlâhil nâs, Min şerri'l-vesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs, Minel cinneti ve'n-nâs

3. Tevbe Suresi'nin 128. Ayeti:

“Rabbi innî zâlimtu nefsî fağfir lî.”

4. İstihare Duası:

“Allah'ım! Hayırlı ve şerli her şeyi Sen bilirsin. Ben bilemem. Hayırlı olanı bana göster ve beni ona seç. Hayırlı olmayanı da benden uzaklaştır ve beni ondan uzak tut. Hayırlı olana razı olmamı sağla. Hayırlı olan şey ne ise onu bana ver.”

5. Miraç Kandili Duası:

“Allah'ım! Bu mübarek gecenin hürmetine bizi günahlarımızdan afet. Bizleri cehennem azabından koru. Sırat köprüsünü kolayca geçmemizi sağla. Cennete girmeyi nasip eyle.”