Memur-Sen, "Adil, Makul ve Sürdürülebilir Vergi Sistemi" başlıklı bir rapor yayımlayarak Türkiye'deki mevcut vergi sisteminin aksaklıklarına dikkat çekerek çözüm önerileri sundu.

Raporun Ana Temaları:

 • Vergide Adalet: Vergilendirmenin öncelikle mali güce göre orantılı olması gerektiği savunuluyor. Bu kapsamda, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması", "asgari ücretin vergiden istisna tutulması" ve "artırılmış oranda vergilendirme" gibi ilkeler öne sürülüyor.

 • Doğrudan Vergilerin Artırılması: Vergi gelirlerinde doğrudan vergilerin payının artırılması, dolaylı vergilerin payının ise azaltılması gerektiği vurgulanıyor.

 • Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesi: Vergi kayıp ve kaçakçılığının önlenmesi için daha etkin mücadele edilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi gerektiği belirtiliyor.

 • Temel İhtiyaç Ürünlerinde Vergi Muafiyeti: Zorunlu tüketim ve ihtiyaç ürünlerinin ÖTV/KDV'den istisna edilmesi ve bu vergilerin günün ekonomik koşullarına göre düşürülmesi öneriliyor.

 • Gelir Vergisinde Düzenleme: Ücretlerden alınan gelir vergisi için matrahların ekonomik şartlara uygun şekilde artırılması ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere ücretlilerden alınan gelir vergisi dilimlerinin revize edilmesi talep ediliyor.

 • Damga Vergisinin Kaldırılması: Ücretlerden kesilen damga vergisinin kaldırılması gerektiği savunuluyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un Açıklamaları:

 • "Vergide adalet olmadan toplumsal barış ve adalet olmayacağı açıktır."

 • "Neoliberal politikaların sonucu olarak ilaçtan suya, ekmekten bebe mamasına en temel ihtiyaçlar için bile gelir durumuna bakılmaksızın vergilendirme yapılması insani/adil değildir."

  Gelin Adayları Tül Bileziklere Yöneldi! Gelin Adayları Tül Bileziklere Yöneldi!
 • "Adil ve etkili bir vergi sistemi, bütünlüklü bir vergi politikasının hayata geçirilmesiyle mümkündür."

 • "Raporda da savunduğumuz üzere vergide adalet; sabit gelirlilerin kahir ekseriyetini oluşturduğu geniş toplum kesimleri üzerine yıkılmış vergi yükünü azaltmak, gelir durumuna göre vergilemeyi tesis etmekle mümkündür."

Kaynak: iha