ESAS NO : 2023/165 Esas
DAVALI : 38105087046 T.C Kimlik numaralı Murat Dudu
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesidavası nedeniyle; Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi vekili tarafından Sivas ili, Kangal İlçesi Elkodu Köyü 114 Ada, 6 Parsel,124 Ada, 24 Parsel, 131 Ada, 3 Parsel, 134 Ada, 22 Parsel, 139 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz maliklerindendavalı Murat Dudu'nunDavacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketine olan borcu nedeniyle alacağının tahsil edilmesi amacıyla taşınmazlardaki hissedarlığının satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup mahkememizce yargılama yapılmaktadır. Şahsınıza ait tebligatların iade geldiği ve mahkemece yapılantüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35/4. maddesi uyarıncadava dilekçesi veeklerine karşıHMK'nın 317/2. maddesi gereğince cevap süresinin tebliğden itibaren 2 hafta olduğu veHMK'nın 128. maddesi gereğince süresi içerisinde cevap dilekçesinizi vermediğinizdedavacının davadilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ayrıca, HMK'nın 318. maddesi gereğince, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizdebulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz, bildirmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunda iş bu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2023

#ilangovtr Basın No ILN01965290