ESAS NO : 2022/463 Esas
DAVACI :Mehmet SEFEROĞLU 21932276844
VEKİLİ : Av. Doğanay İĞDE
DAVALI : MÜNEVVER ORHAN-Beştepe Mh. 33.Sk. Dış Kapı No:1B Daire No:39 Yenimahalle/ ANKARA
DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)
DAVA KONUSU
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü, 146 Ada 3 Parsel, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü, 46 Ada 5 Parsel, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü,151 Ada 22 Parsel,Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü, 134 Ada 11 Parsel, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü, 128 Ada 8 Parsel, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Köseli Köyü, 146 Ada 29 Parsel sayılı taşınmazlar.
1-Yukarıda cinsi ve niteliği yazılı taşınmazların Ortaklığın giderilmesi için davacı tarafından Mahkememizin 2022/463 Esas sayısında dava açılmıştır.
2-Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 18/07/2024 günü saat 11:35' de Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır.
3-Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
4-18/07/2024 günü saat 11:35' de yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekilli temsil ettirmeniz, aksi takdirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu T.K' nun 28/2. Maddesi gereğince dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02055052