Haymanalı Çiftçiler Selektör Tesisiyle Tohum Maliyetlerini Düşürüyor! Haymanalı Çiftçiler Selektör Tesisiyle Tohum Maliyetlerini Düşürüyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın 19 Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün (KİT) özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı iddialarına sert bir yanıt verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve KİT reformunun amacının daha etkin, verimli ve kurumsal bir yapı oluşturmak olduğu vurgulandı.

Bakanlık, KİT'lerin halihazırda 233 sayılı KHK'ye tabi olduğunu ve bu kapsamda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesi gerektiğini hatırlattı. Taslak aşamasındaki düzenlemelerin de bu amaçla yapıldığını ve KİT'lerin daha iyi yönetilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, "Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Bu, KİT'lerin etkinliğini artıracak ve stratejik hedeflerini daha iyi belirlemesine yardımcı olacaktır" denildi.

Bakanlık, KİT reformunun uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamalarından faydalanarak KİT'lerin yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, reformun KİT'lerin kurumsallığını artırarak rekabet güçlerini yükseltmeyi, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği en üst düzeye çıkarmayı amaçladığını vurguladı.

Son olarak, Bakanlık, yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmenin sadece KİT'lere zarar vereceğini belirterek, haberlerin spekülasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak: iha