Son dönemlerde gerek dolandırıcıların gerekse ufak borçlar yani kurum aboneliklerinden banka kredi kartları hatta aidatlarından dahi işleme başlatılan hacizlerden söz edelim.

Her türlü  alacaklının başvuru yapması üzerine , alacağın ödenmesi için borçlu kişinin parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması işlemine haciz denir.

Tüm haciz talepleri icra müdürlüğüne talep dilekçesi ile yapılır. Borçlunun şirket olması halinde de aynı işlemler yapılır. Şirket hissesinin haczi ile borçlu şirketin malvarlığının haczi farklı şeylerdir.

Kaç tür haciz vardır?

1.      İlamsız (Adi) Takip: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yoludur.

2.      İlamlı Takip: İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir.

3.      Kambiyo Senedine Dayalı Takip: Kambiyo senetleri kıymetli evraktandır ancak takip konusu alacağın dayanağını teşkil eden belgenin kıymetli evrak olması yeterli olmayıp kambiyo senetlerinden biri olması gerekir.

Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, üç tanedir: Senet, poliçe ve çek. Takip konusu alacağın dayandığı belge bu üç kıymetli evraktan birisi değilse kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yoluna gidilemez.

Hacze nasıl itiraz edilir?

·       Alacaklıların açtığı davayla süren mahkemelere, ilam hükmündeki belgelere, icra ve takiplere borçlu kişiler itiraz edilebilmektedirler.

·       Kambiyo, poliçe ve senet konumundaki alacaklara da borçlu kişilerin mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

·       Borcuna itiraz etmek isteyenler, alacak ödeme emri tebligatının kendilerine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde dilekçe veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunabilmektedir.

·       Borçluların hacze itiraz sürecinde dava ve takip işlemleri ile ilgili olarak bir adres belirtme zorunluluğu vardır. İtiraz edecek olan borçlu, adresini doğru bir şekilde bildirmediği takdirde, söz konusu adrese yapılan tebligatlar alınmış sayılır.

·       Borçlular itiraz sırasında borcun hangi miktarına itiraz ettiğini belirtmesi gerekmektedir.

·       Borçlular, haciz işlemleri sırasında atılan imzaya itiraz edecekse bunu ayrı bir dilekçe ile belirtmek zorundadır.

İcra İflas Kanunu içerisinde yer alan düzenlemeye göre zamanında hacze yapılan itiraz sonucunda takip işlemleri durdurulur. Borçlu, borcun sadece bir kısmına itiraz ettiyse borcun kalan kısmı takip yoluyla temin edilir. Borçlu, takip ilamına temyiz yoluyla da itiraz edebilmektedir.

Sonuç olarak bilinerek veya binmeden her türlü haciz mağduru olmamamız için mutlaka e-devletinizden haciz borçlar icra hakkımda açılan davalar vb. butonları kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalınız.