1-  Mülkiyeti GEMEREK Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın kiralaması yapılacaktır.
2- Şartname ve ekleri, Gemerek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250.00 TL ücret karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
3- İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
4- Tahmini bedel vergiler hariçtir.
5- İhaleye girecek istekliler:
a)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c)-Nüfus cüzdanı fotokopisi
d)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e)-Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı  yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
f)-İhale temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır.
6- İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte, Gemerek Belediyesi Hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K 45. Maddesi Açık teklif usulü yapılacaktır
7- İhaleye ait  ihale katılım belgeleri, aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Gemerek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
8- Kiralaması yapılacak taşınmazın/Satışı yapılacak malzemenin
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Kira Süresi (YIL) Tahmini Bedeli(YILLIK) Geçici Teminatı Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 FEVZİ ÇAKMAK MAH 213 1 3 144,000.00 4,320.00 BELEDİYE FIRINI 7.06.2024 14:00
2 FEVZİ ÇAKMAK MAH 255 1 5 540,000.00 16,200.00 YEŞİL VADİ SOSYAL TESİSLERİ 7.06.2024 14:15
3 BAHÇELİ MAH 114 1 3 36,000.00 1,080.00 CUMH.MEYD.ÇAY  BAHÇESİ 7.06.2024 14:30
4 BAHÇELİ MAH 121 13 3 18,000.00 540.00 MÜNÜBÜS DUR.ARKASI İŞYERİ 7.06.2024 14:45
5 ESKİ METAL YAKLAŞIK 5 TON YAKLAŞ 5 TON SATIŞ 48,666.66 1,460.00 ESKİ METAL SATIŞ 7.06.2024 15:00
#ilangovtr Basın No ILN02037657