Toplamda 62 kişiye sözleşmeli olarak istihdam sağlayacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24 Ocak 2024 tarihinde başlayan başvuru sürecini 4 Şubat 2024 tarihinde sonlandıracak.
35 büro ve 27 destek personeli alımı KPSS puanı ile yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı İçin Genel Şartlar

Yolspor ve Belediye U18'de Lider! Yolspor ve Belediye U18'de Lider!

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, (farklı ünvana yapılan başvurular hariç)
6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.