“HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDAYIZ” “HER TÜRLÜ DARBENİN KARŞISINDAYIZ”

Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkının gerekliliklerinin yerine getirilmesini talep eden ATAUZDER temsilcileri son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerini ziyaret etti.ATAUZDER

Eski uzman çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına uzun süredir meclis çalışmalarını sürdüren Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, atamayan uzman çavuşların sorunlarına değinerek; “Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında, ‘Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir’ denilmektedir. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar, Kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya müteakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlar’da hak kaybına uğramıştır. Bu Uzman Çavuşların kazanılmış hakkıdır. Lakin hak sahibi binlerce kahraman Uzman Çavuş kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır kamuda memurluk kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları atanma taleplerine, ‘personel alımı yapmıyoruz’, ‘atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur’, ‘hizmetinize ihtiyacımız yoktur’, ‘personel giderlerimiz fazladır’ ve benzeri şekilde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler. Söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş vatan ve millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan kahramanların atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış hakkımız olmasına rağmen atanamıyoruz. Yıllarca bu mağduriyetimiz artarak devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin daveti üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giden Başkan Mustafa Geçerli ve dernek yönetimi mağduriyeti milletvekilleri ile paylaştı. Başkan Mustafa Geçerli; “Vekillerimizin nazik davetleriyle, olumlu ve ılımlı bir görüşmeler gerçekleştirdik. Vekillerimiz sorunun çözümü konusunda yardımcı olacaklarını, Bunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Haklı mücadelemizde sesimizi duyan, bizlere değerli vakitlerini ayırıp bizlerden desteğini esirgemeyen Mehmet Ali Çelebi, Erol Keleş, Ali Kıratlı, Ümmü Gülşen Öztürk, Fevzi Zırhlıoğlu, Turan Şahin, Musa Küçük , Ali Yüksel vekillerimize desteklerinden dolayı eski Uzman Çavuşlar ve aileleri adına binlerce kez teşekkür ederiz. Minneti bir borç biliriz.” açıklamasını yaptı.atanamayan uzmanlar