Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24-30 Nisan Aşı Haftası nedeniyle bir bildiri yayınladı. Yayınladığı bildiride, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran aşılamanın önemi vurgulanıyor. Aşılar, bireyleri korumasının yanı sıra toplumda hastalık dolaşımını engelleyerek aşı olmayan kişileri de korur.

Nisan ayının son haftası her yıl Aşı Haftası olarak kutlanır. Bu haftanın amacı, aşılamanın önemini vurgulayarak daha fazla insanın aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını sağlamaktır.

Türk Mutfağı Haftası Sivas'ta Masterchef Buluşmasıyla Kutlanıyor! Türk Mutfağı Haftası Sivas'ta Masterchef Buluşmasıyla Kutlanıyor!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen bu yılın teması, Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nın 50. Yıldönümü olarak seçildi. Aşı Haftası, programın başarılarını kutlamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Genişletilmiş Bağışıklama Programı, her çocuğun hayat kurtaran aşılara eşit erişimini sağlamak amacıyla başlatılmış küresel bir çabadır. Bu program kapsamında ülkemizde çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı uygulanmaktadır.

Geçtiğimiz elli yılda Genişletilmiş Bağışıklama Programı, dünya genelinde büyük başarılar elde etmiştir. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması ve poliomiyelit hastalığının kontrol altına alınması, bu başarıların en önemlilerindendir.

Ülkemizde yürütülen aşılama programları sayesinde, çocukluk dönemindeki pek çok hastalık kontrol altına alınmıştır. Difteri, kızamık, ve poliomiyelit gibi hastalıkların görülme sıklığı önemli ölçüde azalmıştır.

Aşılar, Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda test edilerek uygunluğu kanıtlanmış ve elektronik takip sistemiyle her aşamada izlenmektedir. Bu sayede, aşıların etkinliği ve güvenliği sağlanmaktadır.

Aşı Haftası vesilesiyle, ailelerin çocuklarını aşılatmaları ve toplum sağlığını korumaları önemle vurgulanmaktadır. Aşılamanın önemi hakkında farkındalık yaratmak, hastalıkların önlenmesinde ve toplum sağlığının korunmasında hayati bir rol oynamaktadır.