Tüberküloz yani diğer bir adıyla verem, insanlık tarihinin bilinen en eski hastalıklarından biridir.
Robert Koch tarafından keşfedildiği 24 mart 1882 gününe ithafen belirlenen gün boyunca hastalık hakkında farkındalığın arttırılması hedefleniyor. Böylece hastalığın tanı ve tedavisinin önü açılmış ve 1940’lı yıllarda mikrobu öldüren ilk ilaçlar bulunmuştur.

Tüberküloz
Dünya nüfusunun üçte biri tüberküloz basili ile enfektedir.
Tüberküloz bilindiği üzere hava yolu ile bulaşan, başta akciğer olmak üzere tüm doku ve organları etkileyen, tedavisi çoklu ilaçlarla yapılabilen ve tedavi süreci 6-24 ay arasında değişen bulaşıcı bir hastalıktır. 
Tanı ve tedavilerin tüm gelişmelerine rağmen, Tüberküloz günümüzde hala en çok öldüren enfeksiyon hastalığıdır. 

SİVAS 18 NİSAN NÖBETÇİ ECZANELER SİVAS 18 NİSAN NÖBETÇİ ECZANELER

Tüberküloz2
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu raporuna göre, Türkiye’de yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık %6-7 oranında azalmaktadır. Toplam olgu hızı 2005 yılında yüz binde 28 iken günümüzde bu oran yüz binde 16,2’ye kadar düşüş göstermiştir. 2015 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 12 722’dir.Bunların 872 ‘si yabancı ülke doğumludur ve 489’u Suriyelidir. Yıllar içinde yabancı ülke doğumlu hastaların sayısı giderek artmaktadır. Göçmen nüfusun sayısının artması, sosyal problemlerinden dolayı takibinde güçlükler yaşanması ülkemizin tüberküloz savaşındaki başarısı için risk oluşturmaktadır.
Diğer bir problem ise ilaçlara dirençli tüberkülozdur. Dünyada tahmini 480.000 çok dirençli tüberküloz hastası bulunurken ülkemizde 304 olarak tahmin edilmektedir.