TASAVVUFUN YANLIŞLARI: SELİM DİVANE'NİN 'ADAB-Ü TARİK-İL SALİKİN KİTABINDAN SON ALINTILAR

Selim Divane devam ediyor: Ben ben değilim Haktır demek, benim ne tende ne canda alakam var. Ten Hakkın sıfatıdır. Cümle vücut aslında Hak’kındır. Yoksa senin benim değil. Hak Teâla senin ne aynındır, ne de gayrındır.

Mesela ayna gibi: Aynada görünen suret senin aynın olmadığı gibi gayrin de değildir. Suretindir. Hak senin aynın olmadığı sende Hakkın tamam vücudu değilsin, bir azası gibisin. Hak senin gayrin olmadığı, sendeki görünen suret Hak’kındır. Bir uydurma Hadis daha: “İnnellahe Haleka Âdeme ala suretini” “Allah Âdemi kendi suretinde yarattı.” Herkesten harekât ve her işi işleyen Haktır. Halk, Haksız hareket etmeye ve bir iş yapmaya acizdir. Onun için herkeste görünen suret ve yüz Hakkın sureti ve yüzüdür. Herkesin değildir, herkes acizdir. (Sahife: 55, 56)

Selim Divane aynı sahife de ikinci uydurma hadise yer veriyor: “Leyse fiddareyni gayrullah.” “İki evde (Dünya ve ahirette) Allah’tan başkası yoktur.” Yani dünyada ve ahirette Allah’tan gayri yoktur” demek, bütün mevcudat iki cihandır demektir. Hakikatte ezel ve ebed yoktur. Ezel ve ebed tabiri anlamak içindir. Eğer ezel olsa Bari Teâla’nın ibtidası (Başlangıcı) olması gerekir. Yevmi ezel eğer mürşide teslim olup Hakkı bulursan, “Beli” deyip ikrar edersin ve eğer tarika girmezsen “Ne’am” deyip Hakkı inkâr edersin. (Sahife 62-63)

Bu kitaptaki birçok sapık fikri es geçerek yazmadım ve Selim Divane’nin “Adab-ı Tarik-il vasilin” kitabını burada bitirdim. Yukarıda anlatılan cümlelerin hepsi Vahdet-i Vücut fikrinin değişik şekilde anlatılmasıdır. Bu anlatılanlar, “kulağı ters taraftan göstermek” deyimine benziyor. Aslında bu fikre inanan tarikatçıların bütün söylemek istedikleri şu cümledir:

 “Kâinatta ne varsa, görünen ve görünmeyen, yer, gök, yıldızlar, gezegenler, denizler, karalar, kuşlar, kurtlar, canlı ve cansız ne varsa ve bunları düşünen söyleyen insanın kendisi Hak’kın kendisidir.

Yani “Var olan her şey Allah’ın kendisidir. Bu iman benim imanım değildir. Çünkü hakikat bu değildir. Allah vardır ve Allah kâinatın kendisi değil yaratıcısıdır. Ben Kur’an’da ki Allah’a inanıyorum.

YORUM EKLE