“Sivas’ta sanayileşme kültürü yerleşmemiş”

Sivas’ın sanayi alanında geri kalmasının sebepleri 2018 Sivas Ortak Akıl Çalıştayı sonucunda ortaya çıktı. Çalıştayın sonucuna göre, sanayileşme kültürünün toplumda yerleşememesi nedeniyle girişimcilik kültürü de etkilenmiş, sanayici ve imalatçıların profesyonelleşemediği, kurumsal bir yapı ile faaliyete geçemediği, buna bağlı olarak, üretim maliyeti, yatırım yönetim ve planlaması, kredi ve nakit akışı, pazarlama performansı gibi hususlarda firmaların ciddi sıkıntılar yaşadıkları devir veya kapanmalarına sebebiyet verdiği Ortak Akıl Çalıştayı değerlendirme paronunda yer aldı.

“Sivas’ta sanayileşme kültürü yerleşmemiş”

 

SÜMEYRA DENİZ

Sivas Valiliği’nde gerçekleştirilen ve tüm kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Vali Salih Ayhan 2018 Sivas Ortak Akıl Çalıştayı’nın sonuçları ile ilgili bilgiler verdi. Ayhan, yaptığı açıklamada, “2 buçuk aylık bir çalışmada son viraja gelmiş bulunmaktayız. Buradan raporumuzu da hazırladık kısa bir bilgi notu da vererek, nihai sonuç metnini de kamuoyu ile arkadaşlarımız paylaşacaklar. Ayını şehirde yaşayan tüm sosyal kesimlerin yaşadıkları bölgede ki beklenti ve sorunlarının, bunlara yönelik çözüm önerilerinin katılımcı yönetim anlayışı ile tespit edilerek tabanın görüşünü yansıtmak amacıyla Ortak Akılla yarınlar 2018 Sivas çalıştayı düzenledik. Çalıştayın 5 ana sektörde Sivas ilinin eğitim öğretim, gençlik, kültür, turizm, sağlık, spor hizmetleri, sosyal hizmetler, sanayi, tarım, çevre ve şehirleşme alanlarına ait yaşanan sorunları ile ilin bu anlamdaki potansiyel ve fırsatlarını kısa ve uzun vadede yapılmasını talep ettikleri huşuların tamamı hakkında  görüşler alınmıştır. Çalıştay Valiliğimiz öncülüğünde belediyemiz, üniversitemiz ve il özel idaresi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile gerçekleşmiştir. Çalıştayda 40 akademisyen moderatör olarak görev almış, sendikalarımız, meslek odalarımız, özel sektör temsilcilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel medya akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan 360 katılımcı ile internet ortamından da 83 katılımcı görüş bildirmiştir. İlginin ve katılımın yüksek oranda olması vatandaşlarımızın şehre sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Çalıştay raporu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilkimizin tarihi ve coğrafyası ile ilgili bilgiler verilmiştir hem bilgileri güncellemek açısından hem de Sivas tarihi ile bir bağ kurmak açısından güzel bilgiler hazırlanmış vaziyette. İkinci bölümde ilimizin 2000 ile 2018 yılları arasında ki gelişimi hakkında genel bilgiler verilmiştir çünkü bu gelişim çizgisini görebilmek lazım, bu gelişim çizgisiyle kısa zamanda bir ilde ki değişimin izahatı açısından güzelidir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların sorun, potansiyel ve fırsatlar ile kısa vadede yapılmasını talep ettikleri öneriler katılımcı görüşü olarak aktarılmıştır. Yani burada kurumlardan uzmanlarımızı alında toplanan bilgilerle uzmanlarımız bu durumu redakte ederek katılımcıların görüşleri üçüncü bölümde yer almaya hazır hale getirildi” dedi.

2018 Sivas Ortak Akıl Çalıştayı sonuçları belli oldu. Sonuçlardan en göze çarpanı ise sanayileşmede ilerleyememe sebepleri oldu. O sebeplerden bazıları şöyle, Sanayileşme kültürünün toplumda yerleşememesi nedeniyle girişimcilik kültürü de etkilenmiş, sanayici ve imalatçıların profesyonelleşemediği, kurumsal bir yapı ile faaliyete geçemediği, buna bağlı olarak, üretim maliyeti, yatırım yönetim ve planlaması, kredi ve nakit akışı, pazarlama performansı gibi hususlarda firmaların ciddi sıkıntılar yaşadıkları devir veya kapanmalarına sebebiyet verdiği vurgulandı. Katılımcılar, desteklerin ve teşviklerin yetersiz olduğunu ve faydalanma düzeyinin düşük olduğunu, doğru yatırım tespitlerinin yapılamadığını ve özel sektör tarafından yapılan iyi fizibilte edilemediği için yatırımların sorunlu ve yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar turizm, maden, lojistik, demiryolu sanayi ile güçlü devlet kurumlarının varlığını Sivas’ın güçlü potansiyeli olarak tanımlanmıştır. Yine ilin coğrafi konumu, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusundaki ulaşım imkânları, karayolu, havayolu ve demiryolu altyapısı ile Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Sivas’ın fırsatları olarak katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Diğer alanlarda elde edilen sonuçlar ise şöyle, Eğitim-Öğretim alanında katılımcılar, eğitimin sorunları hakkındaki başlıkta genel hatlarıyla, eğitim kalitesinin istenilen nitelikte olmaması, müfredat, eğitimin içeriği ile öğrenci, öğretmen, veli ve okul ilişkilerinde yaşanan sorunları dile getirmişler. İnsan yetiştirmede ana unsur olan değerler eğitimin yeterli düzeyde verilmediği, müfredatın hayata ve geleceğe gençleri hazırlamada yetersizliği, sınav odaklı öğrenmenin öğrencileri genellikle sayısal alanlara yönlendirdiği, sosyal, sportif ve kültürel yönelimin azaldığı, madde ve internet bağımlılığının ciddi bir tehlike olduğu, engelli öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri ve okul yönetici atamalarındaki müdahaleye açık noktalara vurgu yapıldı.

Kültür ve Turizm alanında ise katılımcılar tarihî zenginliği, kültürel derinliği ve var olan değerleriyle birçok özelliğe sahip olan ilimizin hedef kitlelere yeterince tanıtımının yapılamadığı, profesyonel anlamda bir koordinasyonun sağlanamadığı bu nedenle hak ettiği konuma yükselmediği hususlarında görüş beyan ettiler.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 04:27

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER