Kavak’ın projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Kavak’ın projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

SÜMEYRA DENİZ

 

Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak’ın TÜBİTAK’ a sunduğu AR-GE strateji belgesi kabul edildi.Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak’ın TÜBİTAK’ın “Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında jeolojik açıdan Sivas ve civarı için ar-ge strateji belgesi hazırlatılması ve uygulatılması yönündeki 118R259 numaralı proje önerisi TÜBİTAK ARDEB tarafından kabul edildi.Önümüzdeki 5 yıllık bir dönem için jeoloji, jeofizik ve coğrafya alanlarında bir takım bilimsel çalışmaların teklif edildiği proje kapsamında ilgili alanlarda mevcut durumun ortaya konmasına ek olarak Sivas ilinin güçlü, zayıf yönlerin, tehdit ve fırsatların irdelenerek stratejik amaçlar doğrultusunda bir takım eylemler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projede genel olarak il sınırları içerisinde var olan zengin maden yatakları ve diğer maden yatakları ile endüstriyel hammaddelerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarla birlikte il sınırları içerisinde halen Koyulhisar, Suşehri ve Gölova ilçelerinden geçen aktif durumdaki Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun geçtiği bölgelerdeki etkisinin ortaya konması da bulunuyor. Ayrıca bir diğer amaç olarak da şehir merkezinin yaklaşık 17 km doğusunda bulunan Emirhan Kayalıklarının tuz tektoniği ile ilişkili olarak jeo-miras potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik işler de yer alıyor. Bu son çalışmayla Sivas halkı tarafından da yeterince tanınmayan Emirhan ve civarındaki köylerde yaşayan halka jeo-turizm açısından kayalıkların bilimsel önemi hakkında farkındalık kazandırılması ve artırılması yanında hem korunması hem de yerel halka bir takım gelir getirici yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor. Projede jeoloji, jeofizik ve coğrafya alanında uzman altı araştırmacı yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 04:55

Sivas Memleket


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER